Reklamace1. Oznámení o zjištěných vadách způsobených dopravou musí kupující učinit u prodávajícího neprodleně, u PPL nejpozději však ve lhůtě do 2 dnů od převzetí zboží! V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Oznámení o zjištěných vadách muže kupující uplatnit v místě provozovny zahradnictví E-grow.cz

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Michaela Kratochvílová (growshop*), Mlčochova 3, Olomouc 77900

tel.: 722 209 077   mail: info@e-grow.cz

*není povinné

2. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii dokladu o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a písemný popis reklamace.


3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací nebo opotřebením. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prostudujte si vždy a pečlivě návod k používání výrobků na stránce výrobce, popřípadě příbalový leták.


4. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka neprodleně, nejpozději však do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.


5. Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu je maximálně 30dní.

 

6. Výrobci vysokotlakých výbojek - Philips, Sylvania, Osram, Sunmaster a GIB Lightning již neposkytují žádné záruky a neuplatnují žádné reklamace na jejich výrobky. Před prodejem/distribucí je kompletně testují a mají je několik hodin až dní zapojené aby vyřadily vadné kusy, proto je minimální pravděpodobnost že by Vám mohla dojít vadná výbojka z výroby! Protože se jedná o spotřební zboží (platí zde odlišné reklamační podmínky). Pouze viditelné zničení z výroby, nefunkčnosti před zakoupením a při přepravě kurýrem/poštou vede k rychlému vyřízení reklamace. Jak předejít zničení výbojky najdete zde.7. Zákonem stanovená záruka na zboží je 24 měsíců.

 

více info v Reklamačním řádě.