Nejčastější příčiny zničení výbojky při neodborné a chybné manipulaci:

 

1. Špatné zapojení předřadníku nebo stínidla (vypadnutí kabelu ze svorkovnice, překřížení dvou drátu vede k prasknutí nebo spálení výbojky)

2. Vysoká teplota v místě kde svítí výbojka nebo je umístěn předřadník (místo není dostatečně odvětrávané). Může se to stát v cooltube stínidlech bez odtahu nebo menších boxech se slabím odtahem a zároveň při použití vyšších wattáží

3. Zastaralé elektro-rozvody, kabely a zásuvky v místě svícení- porucha jiného zařízení může při starších rozvodech vyzkratovat celé rozvodny a tím i  výbojku (doporučujeme používat přepětovou ochranu)

4. Nevyhovující, zastaralá nebo slabá časová spínací zásuvka, která není vyrobena na velkou wattáž, odpor-Amp. Není vhodné spínání v jedné zásuvce více elektra najednou (jako osvětlení+odtah atd) ale i na více zásuvkách ve stejný okamžik spínat větší zátěž najednou

5. Nejčastější problém je stará a použitá kabeláž při zapojování předřadníku a stínidla nebo s nedostatečnou tlouštkou flexo a propoj. kabelu (min. 3x 1,5mm ale doporučujeme 3x 2,5mm a vyšší) Pozor! velké riziko vzniku zkratu a následného požáru! ČASTÁ CHYBA která končí ohořelou svorkovnicí a zničeným předřadníkem a výbojky

6. Na výbojku se nikdy nesmí šahat prsty ani na ní nesmí dopadat žádná voda, přehnaná vlhkost, hlína, prach atd. Vždy po našroubování výbojky do objímky a před prvním rožnutím nebo každé 3měsíce výbojku velmi pečlivě očištěte/setřete a smyjte z ní všechny nečistoty a otisky rukou (v místě otisku napraskne)

7. Častá chyba je taky používání elektronických 600W předřadníků s regulovatelným výkonem, přeplé na 400W s rozsvícenou 400W výbojkou! Nedoporučujeme používat na silnějších předřadnících výbojky se slabším výkonem i když jsou regulovatelné na výkon slabší výbojky! Velmi rychle se opotřebují nebo spálí. Na 600W předřadníky používejte 600W výbojky. Na 400W předřadníky - 400W výbojky a podobně

8. Používání výbojek na necertifikovaných, zastaralých nebo na poskládaných a neznačkových, neověřených a levných předřadnících které se hojně prodávají po celém světě! Poslední dobou velmi rozšířený problém

9. Pokud se výbojka vypne při nějaké údálosti (vypojení ředřadníku z el., výpadek el., špatné nastavení spínaček, apod.) čekejte minim. 3 minuty než ji znovu zapojíte. Pokud budete rychle za sebou zapínat předřadník může se stát, že Vám výbojka praskne el. přetížením a způsobit trvalé poškození předřadníku.

 

Něco je špatně !? výbojka nesvítí...

Pokud předřadník (ne výbojka) při prvním zapojení pravidelně lupe nebo zajiskří, zapojili jste něco špatně - rychle vypojte z el. a zkontrolujte všechnu kabeláž! Pokud pravidelně za sebou lupe výbojka - více jak minutu a nechce naskočit, nejspíš je spálená z důvodů uvedených výše. Předřadníky ELT Arce jsou takřka nezničitelné a i při špatném zapojení by se jim nemělo nic stát, pokud si tedy myslíte, že je rozbitý tak na 95% není! a chyba bude nejspíš v zapojení nebo výbojce. Výbojka se také nemusí hned spálit při špatném zapojení, nicméně berte na vědomí že výrobci vysokotlakých výbojek je před prodejem/distribucí kompletně testují a mají je několik hodin až dní zapojené aby vyřadily vadné kusy, proto je minimální pravděpodobnost že by Vám mohla dojít vadná výbojka z výroby. Ve většině případů se výbojka rozbije až v průběhu neodborného použití, jak tomu předcházet se dozvíte nahoře.